Fråga 8

Alla Bra Miljöval-märkta butiker källsorterar. På tal om källsortering, vet du var du skulle slänga ett tuggummi?