Fråga 7

Vad förbrukar mest el i en livsmedelsbutik?