Fråga 3

Jätteräkan är en av de stora miljöbovarna, varför?